Statusoppdatering - August 2020

— Riving av hengebrua fortsetter, det gjenstår nå omtrent 50-100 meter av betongdekket som skal tas ut.

Statusoppdatering - Juli 2020

— Anleggsarbeidene vil foregå i hele juli og skal hovedsakelig handle om rivingen av hengebrua og videre ferdigstillelse på østsiden av den nye betongbrua.

Trafikk på nye E18 Varoddbrua

— Statens vegvesen har siden april 2017 jobbet med å bygge den nye Varoddbrua over Topdalsfjorden i Kristiansand og en stor milepel inntreffer når østgående E18 flyttes over fra den gamle hengebrua og over på den nye brua natt til lørdag denne uka (6. juni).

Statusoppdatering - Juni 2020

— Prosjektet gjennomfører en viktig milepæl i juni når den nye betongbrua tas i bruk. Anleggsarbeidene i juni fokuserer på videre ferdigstillelse av dekke og rekkverk på sørsiden av den nye betongbrua og rivingen av hengebrua starter opp.

Riving av gamle Varoddbrua i Kristiansand

— Statens vegvesen skal, ved sin entreprenør PNC Norge, rive den gamle Varoddbrua. Brua er ei hengebru fra 1956 og riveperioden vil vare omtrent fem måneder med planlagt oppstart 8. juni. Østgående E18-trafikk er planlagt lagt over på ny bru i forkant av dette.

Statusoppdatering - Mai 2020

— Anleggsarbeidene i mai handler hovedsakelig om å ferdigstille den nye Varoddbrua for trafikkomlegging av østgående E18 som vil finne sted i begynnelsen av juni.

Startet opp igjen etter midlertidig stans

— Enkelte arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua startet igjen i begynnelsen av april etter stansen på grunn av korona 13. mars. Arbeidet vil øke ytterligere utover i april og etter hvert være tilbake til normal drift.

COVID-19- midlertidig stans i stor del av arbeidene

— Vår hovedentreprenør PNC Norge AS har varslet at det meste av anleggsarbeider i bruprosjektet E18 Varoddbrua nå stanser opp som følge av den spesielle smittesituasjonen vi står overfor med koronaviruset.