Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder veiprosjekter.

E8 Sørbotn–Laukslett

Publisert: 21.11.2022
Merknadsfrist: 19.12.2022

Rv. 7 Kvisla, Røo–Årset

Publisert: 21.11.2022
Merknadsfrist: 16.01.2023

E39 Smiene–Harestad

Publisert: 18.11.2022
Merknadsfrist: 09.01.2023

Rv. 5 Lunde–Fjærlandstunnelen

Publisert: 01.11.2022
Merknadsfrist: 20.12.2022

Sykkelstamveg Bergen

Publisert: 22.10.2022
Merknadsfrist: 06.12.2022

Rv. 2 Piksrud bru

Publisert: 19.10.2022
Merknadsfrist: 21.11.2022