Konseptvalgutredningen (KVU) for innfarter til Tromsø skal gi en samlet vurdering av hvordan utviklingen av innfartsårene til Tromsø kan påvirke Tromsø-regionen. Innfartsvegene som inngår i utredningen er:

  • fylkesveg 91 fra Olderdalen
  • E8 fra Nordkjosbotn
  • fylkesvegene over Malangshalvøya
  • fylksvegene fra Buktamoen via Senja
  • fylkesvegene fra Karlsøy

Også hurtigbåtrutene fra Skjervøy og Finnsnes skal tas med i vurderingene.

Utredningen lages på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og leveres i 2020.