Jobber videre med sju konsepter for innfartsveger til Tromsø

— Statens vegvesen skal jobbe videre med sju konsepter for framtidas transportløsninger inn mot Tromsø. Blant alternativene som utredes videre er ferjefri forbindelse til Lyngseidet, to helt nye ruter over Malangen og en variant med Tindtunnel.

Viser åtte muligheter for å kutte inn vegene til Tromsø.

— Statens vegvesen viser åtte mulige løsninger for innkorting av vegstrekningene inn mot Tromsø. Kostnadene for disse åtte investeringene, er anslått til mellom 60 og 70 milliarder kroner. I tillegg vil det være store kostnader med å ruste opp dagens vegnett, blant annet når det gjelder bæreevnen på fylkesvegene.

Klarsignal for konseptvalgutredning

— Statens vegvesen fikk mandag 1. oktober 2018 mandat for gjennomføring av konseptvalgutredning (KVU) for framtidas innfartsveger til Tromsø.

Møtes til verksted om framtidas veger til Tromsø

— Onsdag og torsdag møtes representanter for 16 kommuner og en rekke offentlige etater til «verksted» for å jobbe med hvordan innfartsvegene til Tromsø kan utvikles i framtida.