Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Har du blitt intervjuet mens du har vært på ferjetur eller reist med hurtigbåt i Troms? 5472 personer har svart på spørsmål om reisen sin, og nå er resultatene klare.

Undersøkelsene er gjort av Statens vegvesen i samarbeid med Troms fylkeskommune, og er en del at utredningen om innfartsvegene til Tromsø, som gjøres på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Trafikkmålinger og båt- og ferjestatistikkene gir svar på hvor mange som reiser og når de reiser. Men for å få vite mer om hvorfor folk reiser og hva de mener om tilbudet, er det gjennomført intervjuer.

– Undersøkelsene gir et mye mer utfyllende bilde av reisemønstre og hva slags behov folk har. Dette er viktig for oss når vi skal vurdere betydningen av hver enkelt rute inn mot Tromsø, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Turister og hyttefolk

Undersøkelsene bekrefter at ferie- og fritidsreiser dominerer om sommeren, og for de fleste av sambandene er også flertallet av reisene om høsten fritidsreiser.

– Rundt en firedel av de som har svart på undersøkelsen, har brukt engelsk. Dette gjelder spesielt om sommeren, men på sambandet Svensby-Breivikeidet er det også mange utenlandske turister vinterstid som reiser mellom Tromsø og Lyngen. Vi ser også at både ferjene og hurtigbåtene er viktige som «hyttebåter» hele året for folk som reiser fra Tromsø til kommunene omkring på fritida, sier Rusånes.

Undersøkelsene viser at det er relativt få lokale reisende, og får også fram forskjeller i reisemønstre. For mens Ullsfjordsambandet kjennetegnes av at mange reiser mellom Tromsø og Lyngen, inngår ferja Olderfjord-Lyngseidet oftere i en lengre transportetappe. Så mye som en tredel av de reisende her har valgt ferje framfor E6 på vegen til eller fra Finnmark.

Populære hurtigbåter

Undersøkelsen slår også fast at hurtigbåtene er populære. Også her er det mange fritidsreisende, særlig sommerstid. Sambandene fra Harstad og Finnsnes og fra Skjervøy til Tromsø er også viktige for pasienter som skal på sykehuset, og ruta mellom Finnsnes og Tromsø har også betydning for folk som reiser i jobbsammenheng.

Hurtigbåtsambandet mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad er Nord-Norges desidert største hurtigbåtsamband, med om lag 200.000 passasjerer i året. Denne undersøkelsen forteller hvorfor folk faktisk velger hurtigbåt på disse strekningene, hvor bil er et alternativ.

Bare en drøy tredel oppgir at de velger hurtigbåt framfor bil fordi det går raskest. Aller flest trekker fram at hurtigbåten er mest praktisk, og det er også flere som trekker fram hurtigbåten som det mest komfortable valget.

Her er noen av de viktigste funnene for hver enkelt strekning:

Hurtigbåt Tromsø – Finnsnes - Harstad (1849 intervjuer – sommer og høst 2018)

 • En av fem reiser i forbindelse med sykehus/helse.
 • I sommermånedene er halvparten av reisene knyttet til ferie- og fritidsreiser. Om høsten er det fire av ti fritidsreiser, mens like mange reiser på grunn av arbeid eller skole.
 • 45 prosent av de spurte velger hurtigbåt fordi det er enklest, 14 prosent fordi det er mest komfortabelt og 38 prosent fordi det er raskest.
 • Under en tredel reiser en gang i måneden eller oftere. Samtidig er det er stort flertall som sier at hurtigbåttilbudet er svært viktig for dem.

Les rapporten her.

Hurtigbåt Tromsø-Skjervøy (297 intervjuer – sommer og høst 2018)

 • To tredeler er ferie- og fritidsreisende.
 • Reiser i forbindelse med sykehus/helse og handletur er de nest viktigste reisegrunnene.
 • To tredeler velger hurtigbåten fordi det er det enkleste eller mest komfortable alternativet, mens en tredel tar hurtigbåten fordi det er raskeste tilbud.

Les rapporten her.

Ferje fv. 91 Olderdalen - Lyngseidet (1009 intervjuer - sommer og litt høst 2018)

 • Statistikken viser at antall reisende er tre til fire ganger høyere i sommermånedene enn om vinteren. Passasjerundersøkelsen bekrefter at dette er utpregede fritidssamband, ved at fire av fem oppgir at reisen er knyttet til ferie og fritid.
 • Sambandet kjennetegnes av at mange reiser langt. Om lag en tredel av reisene har utgangspunkt eller mål i Tromsø, en tredel skal til eller fra Finnmark, mens en tredel reiser internt i Nord-Troms.
 • Fire av fem opplyser at de reiser gjennomgående med sambandet Breivikeidet-Svensby i tillegg til Lyngseidet-Olderdalen.
 • En firedel reiser en gang i måneden eller oftere.
 • Om lag en firedel sier de ville reist oftere og enkelte av disse ville pendlet til og fra Tromsø dersom ferjesambandet Breivikeidet-Svensby ble erstattet med bruer. En tredel sier det ville ført til at de kjørte over Lyngen i stedet for E6/E8 til Tromsø.

Les rapporten her.

Ferje fv. 91 Svensby – Breivikeidet (1052 intervjuer – sommer og sen høst 2018

 • Statistikken viser høyere andel reisende om vinteren sammenlignet med øvrige ferjesamband.
 • Seks av ti reiser i forbindelse med ferie og fritid.
 • Litt under halvparten reiser til eller fra Tromsø. En firedel reiser til eller fra Lyngen.
 • Seks av ti reiser også med ferjesambandet Lyngseidet-Olderdalen.

Les rapporten her.

Ferje fv. 862 Brensholmen-Botnhamn – 1265 intervjuer – sommersamband 2018

 • Om lag halvparten av de reisende er utlendinger. Ni av ti reiser i forbindelse med ferie og fritid. Bare en av fem reiser en gang i måneden eller oftere.
 • Fire av ti kombinerer ferja Botnhamn – Brensholmen med sambandet Andenes-Gryllefjord.

Les rapporten her.

I tillegg til undersøkelsene på de aktuelle ferje- og hurtigbåtrutene, er det gjennomført intervjuer med reisende langs E8 i Nordkjosbotn.

Les rapporten her.

Statens vegvesen har gjennomført over 5000 intervjuer med ferje- og hurtigbåtpassasjerer i Troms. Foto: Nils Petter Rusånes
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark