Skal utrede innfartsvegene til Tromsø

— Hvordan kan innfartsårene til Tromsø gi best mulig utvikling for regionen i framtida? Det blir hovedspørsmålet i den nye utredningen Statens vegvesen skal lage, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.