Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Les beskrivelser, diskusjoner og framtidstegninger fra idéverkstedet 3.-4. oktober.

Slik ser det ut når Statens vegvesen inviterer til gruppearbeid om framtidas innfartsårer til Tromsø. 31 personer deltok – blant disse sju ordfører, fylkesråden for samferdsel – i tillegg til representanter for Avinor, Jernbanedirektoratet og Kystverket og fra næringslivet.

Se hvem som var der, les om hva de var opptatt av og sjekk deres drømmekart i rapporten fra idéverkstedet.

Statens vegvesen jobber videre med å få flest mulig innspill til arbeidet med å utrede framtidas innfartsveger til Tromsø, og 16. januar arrangeres et nytt idéverksted, hvor næringslivet er spesielt invitert.

Les mer om utredningen på www.vegvesen.no/innfarttromso

Marius Chramer, Geir Inge Sivertsen, Roar Åge Jakobsen, Linda Lien og Louis Edvardsen i engasjert dialog om framtidskartet.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark