For mer informasjon om vegutbygging i offentlig-privat-samarbeid kan du ta kontakt med oss.

E-post: 

Jan Egil Eilertsen, e-post: , tlf: + 47 976 54 246

OPS/PPP