Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Hvilke prosjekter som skal benytte OPS-modellen blir avgjort av Stortinget.

I dag har Statens vegvesen to OPS-prosjekter som planlegges/er under bygging, og fire fullførte som allerede er i drift.

Pågående OPS-prosjekter

De to OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasambandet og E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Fullførte OPS-prosjekter i drift

Rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum i Innlandet fylke

E18 Grimstad-Kristiansand  i Agder fylke

E39 Lyngdal-Flekkefjord i Agder fylke 

E39 Klett-Bårdshaug i Trøndelag fylke

  • Ny E39 mellom Klett og Bårdshaug (Orkanger) ble som første OPS-strekning åpnet i juni 2005. 

  • Orkdalsvegen AS drifter strekningen fram til 1. september 2030.

  • Les om OPS-prosjektet E39 KLett–Bårdshaug (PDF)

  • For mer informasjon: Orkdalsvegen AS, tlf. 40 00 64 00

OPS/PPP