Oppdraget har vært å utrede økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Jernbaneverket har koordinert arbeidet med konseptvalgutredningen, som kalles KVU Oslo-navet.

-Vi står overfor store oppgaver. Helt avgjørende for hovedstadsområdet at vi får veksten i persontrafikken på kollektivt, sykkel og gåing, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen under overleveringen.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen, presenterte  KVU Oslo-Navet  til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg og fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli.

Anbefalingen i rapporten vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

I forbindelse med overleveringen ble det også laget en film som viser hovedpunktene i utredningen: