Arbeidet med den nye vegen er delt i tre trinn.

  • Trinn 1 går fra Hjemmeluft til Alta sentrum 
  • Trinn 2 er ny bru over Altaelva med tilhørende kryssløsninger
  • Trinn 3 går fra Alta sentrum over Aronnes til den nye brua

Det er laget en reguleringsplan for Ny E6 - Avlastningsvegen for strekningen Hjemmeluft til Alta sentrum. Denne ble vedtatt av Alta kommune i juni 2015. Utbyggingen av trinn 1 er avhengig av når prosjektet får finansiering.

Avlastningsveger Alta

Fase:
Planfase
Kommuner:
Alta
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Statlig finansiering
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Oddbjørg Mikkelsen

avdelingsdirektør
Telefon:
979 56 441
E-post:

Maria Haga

Planprosessleder
Telefon:
901 10 921
E-post:

Sist oppdatert: