Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Etter en konseptvalgutredning (KVU) ble det i 2013 bestemt at det skal bygges en ny hovedveg gjennom byen.

Arbeidet med den nye vegen er delt i tre trinn.

  • Trinn 1 går fra Hjemmeluft til Alta sentrum 
  • Trinn 2 er ny bru over Altaelva med tilhørende kryssløsninger
  • Trinn 3 går fra Alta sentrum over Aronnes til den nye brua

Det er laget en reguleringsplan for Ny E6 - Avlastningsvegen for strekningen Hjemmeluft til Alta sentrum. Denne ble vedtatt av Alta kommune i juni 2015. Utbyggingen av trinn 1 er avhengig av når prosjektet får finansiering.

Avlastningsveger Alta

Fase:
Planfase
Kommuner:
Alta
Fylker:
Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

Alta - Avlastningsveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Oddbjørg Mikkelsen

avdelingsdirektør
Telefon:
97 95 64 41
E-post:

Maria Haga

Planprosessleder
Telefon:
90 11 09 21
E-post:

Sist oppdatert: