Statens vegvesen er, sammen med kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen og Lier; Viken fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, partnere i samarbeidsprosjektet Buskerudbyen.

Målet for samarbeidet er å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling. Du kan lese mer om samarbeidet på www.buskerudbyen.no (Buskerudbyen - et samarbeid for klimavennlig areal- og transportutvikling).

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Kongsberg, Drammen, Lier, Øvre Eiker
Fylker:
Buskerud

Buskerudbyen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sist oppdatert: