Statens vegvesen har laget en konseptvalgutredningen (KVU) for en bypakke i Buskerudbyen, kalt Buskerudbypakke 2.

Konseptvalgutredningen sier noe om forholdet mellom tiltak for vegsystemet, kollektivtransporten, sykkel, gående, restriktive tiltak for biltrafikken, stimulerende tiltak for kollektivtransporten og arealbruk/utbyggingsstrategier. I utredningen kommer vi med en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for den videre prosessen.

Samfunnsmål for KVU Buskerudbypakke 2 (PDF) 

Mandat fra Samferdselsdepartementet (PDF) 

Konseptvalgutredning, hovedrapport (PDF, 3 MB) 

Konseptvalgutredning, kortversjon (PDF)

Kommunene som omfattes av Buskerudbypakke 2 (KVU). Illustrasjon.
Foto: Statens vegvesen