Statens vegvesen har laget en konseptvalgutredningen (KVU) for en bypakke i Buskerudbyen, kalt Buskerudbypakke 2.

Konseptvalgutredningen sier noe om forholdet mellom tiltak for vegsystemet, kollektivtransporten, sykkel, gående, restriktive tiltak for biltrafikken, stimulerende tiltak for kollektivtransporten og arealbruk/utbyggingsstrategier. I utredningen kommer vi med en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for den videre prosessen.

Kommunene som omfattes av Buskerudbypakke 2 (KVU). Illustrasjon.
Illustrasjon Buskerudbypakke 2 (KVU) Foto: Statens vegvesen