I forbindelse med byggingen av nytt kollektivpunkt på Åse blir det endret kjøremønster på E136 Borgundvegen på kveld og natt i uke 36.

E136 Borgundvegen blir stenger rett vest for Ålesund sjukehus. Trafikk vestover som skal til sykehuset kjører som vanlig. Trafikk østover blir dirigert ned på Borgundfjordvegen ved hjelp av skilt og trafikkdirigenter. Omkjøringsvegen blir skiltet.

Beboere vest for sykehuskrysset må kjøre til krysset i Borgundvegen/Borgundfjordvegen, og signalisere til dirigent hvor de skal. De får da passere.

Mens nattarbeidet pågår, vil det bli noe støy fra anlegget.

Kjøremønsteret vil være endret i disse periodene:

Mandag 4. september kl. 1800 til tirsdag 5. september kl. 06.00
Tirsdag 5. september kl. 1800 til onsdag 6. september kl. 06.00
Onsdag 6. september kl. 2000 til torsdag 7. september kl. 06.00

De som har mulighet oppfordres til å kjøre Lerstadvegen i sted for Borgundvegen.

Kjør forsiktig, og vis respekt for trafikkdirigentenes arbeid.

E136 Borgundvegen blir stengt rett vest for Ålesund sjukehus. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal