Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I uke 34 starter entreprenør Vasto Anlegg AS byggingen av nye busslommer på E136 ved Moa i Ålesund.

De nye busslommene på Moa vil ha stor betydning for fremkommeligheten til lokalbussene, og er et enkelt tiltak som vil gi stor effekt. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund.

For å unngå store trafikkproblemer blir arbeidene i vegbanen utført på kveld og natt. Entreprenøren planlegger å starte med kvelds- og nattarbeid fra uke 34, og dette vil pågå frem mot uke 40. I denne perioden vil Borgundvegen være stengt fra kl. 21.00 til 07.00 søndag til fredag. Skiltet omkjøring blir via Langelandsvegen.

To gangfelt mellom Moa nord og Moa syd vil også bli stengt som følge av arbeidene. Gående må bruke alternative traseer.

Beboere langs Langelandsvegen må være forberedt på mer trafikkstøy på kveldstid, og det vil være noe støy fra lastebiler og gravemaskiner i anleggsområdet.

Borgundvegen blir stengt fra kl. 21.00 søndag kveld til kl. 07.00 fredag morgen fra uke 34 til uke 40. Grønne piler viser omkjøring via Langelandsvegen.
Grønne streker viser åpne gangtraseer i forbindelse med bygging av E136 Moa kollektivknutepunkt.

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Kåre Rikard Mittet Rolandsen
Byggeleder
Tlf: 95991455
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal