Bypakke Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom  Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. Alle parter bidrar til finansieringen. Bilistene bidrar gjennom  bomringen rundt byen. Bompengeandelen er på ca. 72 %

Rammen for hele Bypakke Bodø er 3,529 milliarder kroner (2019-kroner)

 

Slik finansieres Bypakke Bodømill. 2019-kr. 
Statlige midler690
Nordland fylkeskommune *
57
Bodø kommune233
Bompenger2549
SUM3529
  
  
Slik brukes pengenemill. 2019-kr. 
Vegprosjekter (rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset)2681
Gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø573
Kollektivtiltak *241
Etablering av bommer34
SUM3529

 * Ekskl. tilskudd fra Nordland fylkeskommune på 60 mill. 2014-kr til økning i kollektivtilbudet