Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Plan- og bygningsrådet i Kristiansund kommune har i møte 24.01.2019 vedtatt å legge reguleringsplan for riksveg 70 Rensvikkrysset–Rensvikholmen, sak 19/10, ut på offentlig ettersyn.

Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet. I forbindelse med høringen blir det arrangert et orienteringsmøte på Rensvik samfunnshus 14. mars kl. 18.00. Det blir åpen kontordag på Kristiansund trafikkstasjon 15. mars. Registrering av avtaler på kontordagen gjøres etter orienteringsmøtet.

Planforslaget

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 04.02–20.03.19 på servicetorget i Kristiansund rådhus. Plandokumentene er tilgjengelige på:

Merknader

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige og sendt innen 20. mars 2019 til:

  • eller per brev til Statens vegvesen Region midt, postboks 2525, 6404 Molde.

Kontakt

Ev. spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

  • Statens vegvesen: planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 02030, e-post
  • Statens vegvesen: planleggingsleder Bjarne Otnes, tlf. 02030, e-post
  • Kristiansund kommune: planlegger Johan Kindeberg tlf. 715 74 000, e-post

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal