Bypakke Molde ligger ikke inne i Nasjonal Transportplan for 2022 -2033, og Statens vegvesen jobber ikke videre med dette prosjektet. 

Deler av prosjektet blir tatt inn i E39 Ålesund-Molde

Avbrudd reguleringsplanarbeid E39 Bolsønes-Kviltorp

Bypakke Molde skal legge til rette for god framkommelighet for myke trafikanter og kollektivtransport og næringstransport. Tiltakene i bypakken skal øke trafikksikkerheten og bedre trafikkavviklingen, og gi bedre miljø, lavere utslipp og færre personer utsatt for støy.
    Tiltak
1 E39 Bolsønes–Årø Kollektiv-/sambruksfelt
2 Elvegata–Kviltorp Sykling/gåing
3 Glomstuvegens forlengelse Sykling/gåing
4 Julsundvegen–Elvegata Sykling/gåing 
5 Langmyrvegen vest  Sykling/gåing 
6 Birger Hatlebakksveg  Sykling/gåing 
7 Enenvegen–Nøisomhedvegen  Sykling/gåing 

 

Vei:
E39
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Molde
Fylker:
Møre og Romsdal
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Bypakke Molde © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
913 46 388
E-post:

Bernt Arne Helberg

Planleggingsleder
Telefon:
910 07 065
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverv
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: