Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for E134 gjennom Telemark. Prosjektområdet er mellom Gvammen og Vågsli. KVU-en skal belyse ulike konsepter på strekningen. Det betyr blant annet at KVUen vil utrede virkninger for næringstransport og persontrafikk, regionale virkninger og konsekvenser for miljø.

Departementet har besluttet at det skal tas sikte på å legge fram en prioritering av trasé for øst-vest-vegforbindelser i Nasjonal transportplan 2018–2029. I det videre arbeidet blir det lagt til grunn at E134 vil være en av hovedvegforbindelsene mellom Øst- og Vestlandet.

Foto: Tor Arvid Austrått Gundersen

Vei:
E134
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Vinje, Seljord, Tokke, Hjartdal, Kviteseid
Fylker:
Telemark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Gvammen–Vågsli © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Gjerpensgate 10, Skien
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Morten Ask

Prosjektleder
Telefon:
91 38 57 97
E-post:

David Ramslien

Prosjektmedarbeider
Telefon:
41 04 49 93
E-post:

Sist oppdatert: