Hvor skal E134 gå gjennom Telemark? Mer enn seksti personer var samlet om temaet i et stort arbeidsverksted i Vrådal.

I verkstedet ble forsamlingen delt opp i små grupper med en håndfull personer i hver. Meningen med slikt arbeid er ikke å bli enige, men å få fram ulike synspunkt. Verkstedet er et godt grunnlag for utrederne når de ulike konseptene skal vurderes.

 

Disse019 (Custom)
På verkstedet ble forsamlingen delt inn i grupper på fem-seks deltagere inkludert en fra Statens vegvesen som sekretær på hver gruppe.

Seks spørsmål


Seks hovedspørsmål blir lagt på bordet. Tiden er knapp, tempoet er høyt. De tre første spørsmålene blir jobbet med i grupper før lunsj. Alle deltakerne har fått mulighet til å plassere seg akkurat der de har lyst.
Temaene som belyses er Situasjonsanalyse, Behov og interessenter og Mål.
- Den nye vegen må dekke både lokale behov og være en stamveg, kom en av gruppene fram til. En annen understrekte at reiselivsnæringen er veldig mangfoldig, blant annet turisme og hoteller.
Mengden informasjon som ble hentet inn er stor, og variert. Redusert transportkostnad og god regularitet ble pekt på som viktig i flere grupper.
- Vi ønsker en trygg og effektiv veg for alle fra Stavanger til i alle fall Vest-Telemark. Samtidig er det viktig å unngå trafikkulykker.

 

Disse003 (Custom)
Prosjektleder Morten Ask

Store og små tiltak


Alle spørsmål før lunsj ble samlet inn på store ark, alle vil bli lyttet til, men alle kan ikke få sin mening igjennom.  Verkstedet i Vrådal produserte en stor mengde informasjon, nå er jobben å systemere informasjonen før den blir analysert.
I gruppearbeidet etter lunsj ble det lagt opp som på KVU Verkstedet for KVU rv.7/rv.52 Golvoss tidligere i måneden, nemlig ved å tegne inn forslagene på egne kart.  Først mindre tiltak, deretter større og så regionale virkninger.
- I vår gruppe foreslo vi høyhastighetsbane gjennom hele området, uttrykte Frid Berge som er plan- og utviklingssjef i Seljord kommune.

 

Disse016 (Custom)
Gry-Anette Rekanes Amundsen

Bra med KVU-verksted


- Det er viktig at vi kan komme med innspill tidlig i prosessen, sier Gry-Anette Rekanes Amundsen(Frp) i en pause direkte til vegvesen.no.  Hun er klar på at det burde bli statlig plan, men samtidig også at arbeidet som gjøres i verkstedet like fullt er viktig.
Alternativene er grovt sett å lage en enda bedre E134 i nærheten av dagens trase, eller å bygge en helt ny veg fra Gvammen i Hjartdal og opp til et sted nærmere Vågsli.  Argumenter for og i mot begge finnes, og mange av dem kom fram gjennom verkstedet.

Analyserer informasjonen


Til de siste oppgavene ble forslag til steder hvor det kan settes inn tiltak, tegnet rett inn på kart. Den unike lokalkunnskapen deltagerne har, er i denne sammenheng svært verdifull.  Allerede er arbeidet med å sortere og analysere informasjonen i full gang. Tempoet er høyt, allerede i begynnelsen av april skal samarbeidsgruppa i KVU-arbeidet møtes på nytt.  Deretter fortsetter det ufortrødent videre i det samme høye tempoet. Innen utgangen av august skal hele arbeidet med KVU-en leveres til samferdselsdepartementet.
Arbeidet utføres av den samme gruppen som parallelt utreder konseptvalget for Rv.7/rv.52 Gol-Voss med prosjektleder Morten Ask i spissen.

Disse007 (Custom)
KVU Verksted

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark