Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Konseptvalgsutredningen (KVU) for E39 på strekningene Skei – Ålesund, Ålesund–Bergsøya og Bergsøya–Valsøya og overbyggingsdokumentet for strekningene er lagt ut til høring. Høringsfristen er satt til 1. februar 2012.

Konseptvalgsutredning (KVU) med ekstern kvalitetssikring skal gjennomføres for prosjekt med statlig investeringsramme over 750 millioner kroner.

Høringsuttalelsen for Møre og Romsdal skal sendes:

  • Statens vegvesen Region midt
    Fylkeshuset
    6404 MOLDE

Uttalelsen som omhandler strekningene i Sogn og Fjordane i KVU Skei - Ålesund kan sendes:

  • Statens vegvesen Region vest
    Askedalen 4,
    6863 LEIKANGER

eller på E-post til:

Vi gjør oppmerksom på at merknader som går på begge sider av fylkesgrensa vil Region midt utveksle med Statens vegvesen Region vest.

Aktuelle dokumenter ser du under...

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal