1. desember 2022 møttes referansegruppa på Teams. Målet var både å informere nye gruppedeltakare om kva ein KVU er, og å få innspel frå deltakarane.

Aktuelt for fylke(r): Vestland