Fire felt på E39

— Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen planlegge for fire felt på E39 fra Søgne i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland. Det er regionvegsjefen glad for.

Møtefri veg på E39 Søgne–Ålgård

— Statens vegvesen anbefaler at det bygges tunneler med to løp på E39 mellom Søgne og Ålgård. I første omgang gjelder dette strekningene Vigeland–Lyngdal og Egersund–Ålgård.

Feil kostnad i firefelts-konseptet

— I rapporten for konseptvalutgreiinga av E39 Søgne-Ålgård er det oppgitt feil kostnadstal for eit av konsepta.

Anbefaler midtrekkverk mellom Søgne og Ålgård

— Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa mottok i dag den endelege rapporten for KVU E39 Søgne–Ålgård. Statens vegvesen anbefaler midtrekkverk på heile strekninga.

Siste innspurt

— Konseptvalutgreiinga for E39 Søgne-Ålgård går mot slutten. Samarbeidsgruppa er inviterte til eit nytt møte torsdag 14. april.

Møte i samarbeidsgruppen 23. august

— Arbeidet med å lage en konseptvalgutredning for E39 Søgne-Ålgård er i full gang. Statens vegvesen ønsker at deltakerne i samarbeidsgruppen skal være med i den videre prosessen.