Reguleringsplan for E16–Fv. 290 Hønefoss–Sykehuset ble vedtatt 4.2.2021 av  Ringerike kommune. Dokumentene kan lastes ned fra kartløsningen til Ringerike kommune: