AKTUELT GRINIVEIEN

 

Oktober/november 2023:

- Trefelling, grøftearbeid og omlegging av høystpentledninger (noe nattarbeid).

 

- Veien innsnevres til ett kjørefelt fra 12.10.23. Manuell trafikkdirigering og lysregulering - gjelder hele anleggsperioden fram til desember 2025.

 

- Sprengingsarbeider (fram til februar 2024).

 

- Trafikken stoppes ved sprenging (foregår utenom rushtrafikken).

 

Bilister må regne med kø og venting. Velg heller kollektivt!

Gang- og sykkelvegen langs Griniveien skal bygges etter reguleringsplan S-4853 vedtatt 26.08.2015 av Oslo bystyre.

Reguleringsplanen er grunnlaget for areal som går med til bygging av tiltaket, og grunnervervet vil basere seg på arealet fra vedtatt reguleringsplan.