Gang- og sykkelvegen langs Griniveien skal bygges etter reguleringsplan S-4853 vedtatt 26.08.2015 av Oslo bystyre.

Reguleringsplanen er grunnlaget for areal som går med til bygging av tiltaket, og grunnervervet vil basere seg på arealet fra vedtatt reguleringsplan.