Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Gang- og sykkelvegen langs Griniveien skal bygges etter reguleringsplan S-4853 vedtatt 26.08.2015 av Oslo bystyre.

Reguleringsplanen er grunnlaget for areal som går med til bygging av tiltaket, og grunnervervet vil basere seg på arealet fra vedtatt reguleringsplan.