Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen og Oslo kommune bygger gang- og sykkelvei og rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Griniveien mellom Røakrysset og Bærum grense. Arbeidene startet i oktober 2023 og skal pågå til desember 2025. Bilister må forvente kø i denne perioden og anbefales å velge kollektivtransport.

Les også: Kø, kø, kø i Griniveien

Bygging av gang- og sykkelveg og rehabilitering av VA gjøres samtidig for å unngå flere graveperioder i Griniveien.

Statens vegvesen er byggherre for begge prosjektene og har engasjert Anlegg Øst Entreprenør AS til å utføre arbeidene. Prosjektene blir overlevert til henholdsvis Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune når de er ferdigbygde.

Finansiering - se "Om prosjektet"

Statens vegvesen skal på vegne av Bymiljøetaten i Oslo (BYM) ruste opp og etablere sammenhengende gang- og sykkelvei langs Griniveien på strekningen mellom Røakrysset og Bærum grense. Tiltaket koples sammen med gang- og sykkelveiløsningen som er bygd på Bærumssiden.

Gang- og sykkelveien langs Griniveien er en del av Plan for sykkelveinettet - Oslo kommune og en del av Sykkelrute Sørkedalsveien. Sykkelrute Sørkedalsveien starter ved bygrensa mot Bærum, følger Griniveien og Sørkedalsveien til Smestadkrysset - Sykkelkart - Sykkel - Oslo kommune

Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelveg og fortau.
Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelveg og fortau. Planlagt ferdig desember 2025. Foto: Illustrasjon: Norconsult / Statens vegvesen

I tillegg til at Statens vegvesen etablerer gang- og sykkelvei, skal Vann- og avløpsetaten i Oslo rehabilitere ledningsnettet langs Griniveien mellom Røakrysset og Ekraveien. Dette blir gjort samtidig for å unngå flere graveperioder i Griniveien.

Dette skal Statens vegvesen gjøre

 • Bygge ny gang- og sykkelvei og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter
 • Ruste opp eksisterende gang- og sykkelvei mellom Ekraveien og Bærum grense, ca. 350 meter
 • Ruste opp bussholdeplasser
 • Etablere ny veibelysning
 • Tilpasse avkjørsler

Dette skal Vann- og avløpsetaten gjøre

 • Skifte ut vann- og avløpsledninger mellom Røakrysset og Ekreveien, ca. 450 meter
 • Undersøke private stikkledninger
 • Legge om strøm- og fiberkabler fra luftstrekk til rør under bakken

Statens vegvesen er byggherre for begge prosjektene og har engasjert Anlegg Øst Entreprenør AS til å utføre arbeidene. Prosjektene blir overlevert til Oslo kommune når de er ferdigbygde.

Finansering

 • For at strekningene i Plan for sykkelveinettet - Oslo kommune skal bli bygd, kreves det at både stat og kommune prioriterer ressurser til dette. Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Statens vegvesen har derfor inngått en samarbeidsavtale om fordeling av ansvar for investering i sykkelveinettet i Oslo. Et av hovedprinsippene er at Statens vegvesen tar investeringsansvar for regionale sykkelruter som krysser kommunegrensa. Det betyr at Statens vegvesen har bygge- og investeringsansvaret for gang- og sykkelveien langs Grinivegen mens Bymiljøetaten tar over anlegget når det er ferdig og blir vegeier.
 • Vann- og avløpsetaten i Oslo finansierer rehabiliteringen av ledningsnettet i Griniveien.

Tidsplan

 • Høst 2021 – årsskiftet 2022/23:
  - Detaljplanlegging gang- og sykkelvei og fortau + grunnerverv (Statens vegvesen)
  - Forberedelser til utskifting av vann- og avløpsledninger (Vann- og avløpsetaten)
 • Vinter/vår 2023:
  Behandling av byggesøknad i Plan og bygningsetaten og godkjenning av byggeplan i Bymiljøetaten i Oslo kommune
 • Høst 2023:
  Byggestart 02.10.23
 • Høst 2025:
  Ferdigbygd i desember

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
750 meter
Finansiering:
Stat, Kommune
Oppstart:
Oktober 2023
Antatt åpnet:
Desember 2025

Griniveien Røa–Oslo grense © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Magne Vikne

Prosjektleder
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Marta Skibnes

Byggeleder
Telefon:
93 08 94 25
E-post:

Ingrid Larsen Holtmoen

Byggeleder
Telefon:
47 60 54 58
E-post:

Ingeborg Brundell

Grunnerverv
Telefon:
45 43 75 33
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre