Planlegging Griniveien er i gang

— Planlegging av ny gang- og sykkelveg og forberedelser til utskifting av vann- og avløpsledninger langs Griniveien er i gang.