Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

E18 blir delvis stengt når Sjølyst- og Bygdøylokket blir rehabilitert i sommer. Griniveien er en viktig alternativ rute for E18 og må holdes åpen.

– Det blir hindringer for trafikken i Griniveien når vi starter byggingen av gang- og sykkelveg og utskifting av vann- og avløpsledning. Det blir for sårbart for transportsystemet totalt sett om E18-prosjektet og vårt prosjekt foregår samtidig. Derfor må vi utsette oppstarten av prosjektet til høsten, sier byggeleder for Griniveien i Statens vegvesen, Marta Skibnes.

Statens vegvesen har sendt byggesøknad til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Samtidig er Bymiljøetaten i kommunen i gang med prosessen for godkjenning av byggeplanen. Når godkjenningen av disse er på plass, vil prosjektet bli lyst ut i markedet.

Fakta om prosjektet

  • 450 meter ny gang- og sykkelveg og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien
  • Opprusting av dagens gang- og sykkelveg mellom Ekraveien og Oslo/Bærum grense, rette ut sving i Grinivegen og ruste opp bussholdeplasser
  • Omlegging av strøm og fiberkabler fra luftstrekk til rør under bakken
  • Ny vegbelysning
  • Tilpassing av avkjørsler til eiendommer
  • Skifte ut vann- og avløpsledninger, på oppdrag fra Vann- og avløpsetaten
  • Planlagt byggestart høsten 2023 og ca. to års byggetid
Aktuelt for fylke(r): Oslo