Formålet med denne markedsdialogen er å få markedets hjelp til å sette mest mulig effektive, hensiktsmessige og kostnadseffektive klimatiltak i prosjektet E10 Hålogalandsvegen.

Prosjektet har en høy kontraktsverdi og med tilsvarende høye klimaambisjoner. Kontrakten strekker seg over mange år, og teknologiutviklingen på klimaområdet går raskt. Det er derfor vanskelig å ha oversikt over hva markedet mener å kunne tilby både i nær fremtid, og på noe lengre sikt.

Vi ønsker ikke å stille urealistiske krav som markedet ikke klarer å levere på, eller å ta inn tiltak som er uhensiktsmessig dyre i forhold til klimagevinsten. Å balansere dette er vanskelig, og det er derfor ønskelig nå å få markedets reaksjoner på de tiltakene og prinsippene for slike krav som vi nå jobber med.

Det har blitt sendt ut en spesifikk henvendelsen til de som har responderte på kunngjøringen om markedsdialog som vi gikk ut med i november 2019.

Vi er åpne for innspill og tanker fra alle interessenter, både mulige tilbydere og andre. Hvis dette er aktuelt og/eller dere har noen innspill innen dette temaet så ta kontakt med prosjektet.

Konkrete detaljer angående klimatiltak og -strategi er i vedlagte dokumenter.