Prosjektet går ut på å lage detaljregulering for en kontrollstasjon på Hesseng. En kontrollstasjon vil si utekontrollstasjon og kontrollhall. Utekontroll av kjøretøy er en direkte bidragsyter til bedre trafikksikkerhet, der økt innsats vil være et viktig bidrag til nullvisjon. Det vil være en viktig faktor for å skape mest mulig like konkurransevilkår i transportnæringen.

Planområdet ligger på Hesseng, 6 km sør for Kirkenes sentrum. Området som skal reguleres er i krysset hvor E105 kobles på E6. Området er i dag regulert til LNFR-område.

En plassering av en kontrollstasjon ved Hesseng gjør det mulig å kontrollere grensekryssende trafikk til/fra Russland og gjennomføre kontrollformål i henhold til Statens vegvesen sine oppgaver, deriblant kontrollere trafikken på E6.

Fase:
Planfase
Kommuner:
Sør-Varanger
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2016

Kontrollstasjon på Hesseng © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Kaare Martin Ramberg

Prosjektleder
Telefon:
976 48 113
E-post:

Sist oppdatert: