Reguleringsplan ble vedtatt

— Kommunestyret i Sør-Varanger vedtok 14. februar 2018 reguleringsplanen for Kontrollstasjon på Hesseng.

Informasjonsmøte

— Planprosessen for ny kontrollhall på Hesseng er godt i gang og det er duket for folkemøte.

Planlegger ny kontrollstasjon på Hesseng

— Økt trafikksikkerhet og bedre kontroll med tungbiltransporten er målet når Statens vegvesen starter planleggingen av en ny kontrollstasjon rett sør for Kirkenes.

Varsel om oppstart av planarbeid for Kontrollstasjon på Hesseng

— Statens vegvesen Region nord skal i samarbeid med Sør-Varanger kommune lage en detaljreguleringsplan for kontrollstasjon på Hesseng. Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.