Konseptvalgutredningen skal avklare løsninger for kollektivtransporten, vegsystemet, gang- og sykkelvegnettet, arealbruken og andre virkemidler som skal dekke byens fremtidige behov.

Link til dokumentene: KVU hovedrapport og vedlegg

Utredningen skal gi mer kunnskap om investeringsbehov, utfordringer, mål, strategier og tiltak som gjennomføres før planlegging etter plan- og bygningsloven.

Flyfoto av Ålesund, Lerstad
Ålesund ( Foto: Roger Engvik, Sunnmørsposten.

Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven
Fylker:
Møre og Romsdal

Transportsystemet i Ålesund © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Vestre Olsvikveg 13, 6022 Ålesund

Kontakter

Andre Moltubakk

Prosjekteier
Telefon:
90 24 89 31
E-post:

Sist oppdatert: