Framtidas transportsystem i Ålesund på høyring

— Statens vegvesen anbefaler ei 50/50-fordeling mellom tiltak for miljøvennlig transport og vegutbygging i konseptvalutgreiinga (KVU) for transportsystemet i Ålesund, som no er sendt til høyring.

Bypakkene for Mørebyene gir store og positive effekter

— - Bypakkene for Ålesund, Molde og Kristiansund vil ha store positive effekter for et bedre miljø, trafikksikkerheten og for å få raskere og tryggere trafikkavvikling i byene. Det sier strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen etter det siste «bypakkemøtet» mellom Mørebyene. I sin oppsummering etter møtet tok Kjetil Strand til orde for at et felles løft mot et bompengeprosjekt i hver av byene.

Presentasjon for formannskapet

— Statens vegvesen presenterte KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i Ålesund for formannskapet den 3. september 2012.

Ta vare på Jugendbyen

— En hovedutfordring i Ålesund sentrum er å ta vare på den unike arkitektoniske verdien av Jugendbyen. Samtidig må ingen gjøre byen til et museum, men framelske et pulserende sentrum, der folk bor, arbeider, handler og hygger seg, både i de verneverdige bykvartalene, og i fortettings- og transformasjonsområder inne i og omkring sentrumskjernen.