Høyringa av KVU-rapporten for E134 arm til Bergen var ferdig til nyttår.

Alle innkomne uttalar, med Statens vegvesen sine merknader, er oversendt Samferdselsdepartementet. Ekstern kvalitetssikrar er og ferdig med arbeidet sitt (KS1), og har levert rapporten sin. Saman skal dette danne grunnlaget for avgjerda til regjeringa om vidare planlegging av E134 arm til Bergen.

Alle innkomne uttalar.pdf

Samandrag av alle innkomne uttalar med Statens vegvesen sine merknader.pdf

Kvalitetssikring 1 - rapport.pdf

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Agder, Telemark, Akershus, Oslo, Buskerud, Rogaland