Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Utfordringsnotatet svarar på bestilllinga frå Samferdselsdepartementet: "Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å sette i gang arbeid med et
utfordringsnotat til en slik KVU (KVU E134 arm til Bergen). Et utfordringsnotat forutsettes å redegjøre for aktuelle begreper og de mest aktuelle utfordringer i saken, fremme forslag om nærmere avgrensning av KVUen, redegjøre for problemstillinger som vil bli nærmere belyst i utredningsarbeidet, legge frem en skisse til organisering av utredningsarbeidet og skissere forslag til fremdriftsplan for den videre utredningen. I tillegg skal utfordringsnotatet fremme forslag til samfunnsmål med begrunnelse. SD
ser det i den forbindelse også som viktig at det redegjøres for ulike effektmål".

Utfordringsnotatet fra 20 mai 2021, etter høyring (PDF)

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Rogaland, Viken, Agder