Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektledelsen i KVU Nord-Norge møtte reindriftsnæringa for å drøfte framtidens transport langs veien, på jernbanen, til vanns og i lufta.

Konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge er norgeshistoriens største planlegging av transportløsninger. Her kan du lese mer: KVU for transportløsninger i Nord-Norge.

John Mathis Utsi er politisk rådgiver på Sametinget og var med på seminaret i Karasjok. Han roser initiativet til samarbeid og arbeidsmåten til KVU-en.

– Tidlig involvering er avgjørende for å finne gode løsninger sammen med næringa. Det skjer nå, og det er veldig bra. Sametinget har klare forventninger om at innspillene skal være til hjelp og nytte i den videre prosessen, og vi vil bidra i arbeidet som kommer også, sa Utsi.

John Mathis Utsi fra Sametinget.
John Mathis Utsi fra Sametinget. Foto: Hanne Juul, Jernbanedirektoratet

Utsi understreket at Sametinget støtter opp om infrastruktur som styrker framkommelighet, trafikksikkerhet og beredskap.

– Samtidig må det være forenlig med samisk kultur og næring, sa Utsi og dro fram reinpåkjørsler på Ofotbanen og Nordlandsbanen som et problem det ikke er funnet en løsning på.

– Ønsker å være en medspiller

Leif Anders Somby fra Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) er også glad for arbeidsmåten KVU-en har lagt opp.

– Nå etablerer vi dialog og legger til rette for å drøfte nye problemstillinger. Vi ønsker å være en medspiller videre, komme med innspill og gi påfyll fra vår kompetanse, sa Somby og fortsatte:

– Reindrifta er opptatt av samfunnsutvikling. Vi trenger, som alle andre, mulighet til å komme oss til sykehus og andre formål så greit som mulig. Reindrifta har vært tilpasningsdyktig, og det skal vi fortsette å være.

Forskjellige utfordringer

KVU-ens prosjektleder Signe Eikenes er fornøyd med seminaret.

– Dette har vært en veldig nyttig dag. Vi har fått gode innspill fra engasjerte deltakere. Det er beitekrise for andre gang på tre år nå, og likevel møter de forberedt og konstruktive. Det setter vi stor pris på, sier Eikenes.

Hun har stor forståelse for at reindriftsnæringa opplever seg som en slags syndebukk når de ikke blir involvert i prosesser før det meste er ferdig planlagt, der tiltakene har negative ringvirkninger for virksomheten.

– De er ikke negative til utvikling, men opptatt av avbøtende tiltak som minimerer konsekvensene. Alle har forskjellige utfordringer, og derfor må traseene vurderes nøye og snakkes med hver enkelt om, sier Signe Eikenes.

Hanne Juul fra Jernbanedirektoratet er enig med prosjektlederen, og ser fram mot neste fase i KVU-en.

– Vi har helt fra oppstarten av utredningen hatt et svært godt samarbeid med Sametinget, og vi har hatt en rekke møter med reindriftsnæringa underveis. Vi håper dette har gitt oss et godt grunnlag for videre samhandling når vi snart skal se på konkrete konsept for forbedring av transportsystemet, sier Juul.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Nordland