Hvordan vil Nord-Norge utvikle seg mot 2060?

— Det er krevende å forsøke å forutsi hvordan utviklingen kan bli i et område. Nå er rapporten om mulige scenarioer for utviklingen i Nord-Norge lagt fram.

Nytt blikk på samferdsel i nord

— KVU Nord-Norge har akkurat satt i gang en spennende scenarioprosess. Scenarioene skal åpne for nytenkning om all samferdsel i Nord-Norge de neste 40 årene.

– Veldig bra med tidlig involvering

— Prosjektledelsen i KVU Nord-Norge møtte reindriftsnæringa for å drøfte framtidens transport langs veien, på jernbanen, til vanns og i lufta.

– Reindrifta er en nøkkel for framtida

— Tidenes største transportplanlegging i Nord-Norge er i gang. Planleggerne ønsker å møte flest mulig nøkkelpersoner fra reindriftsnæringa om to uker.