KVU Nord-Norge er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er 1. februar 2024.