Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

48 ordførere og 10 regionråd møttes i Tromsø for å peke ut retningen for transportløsningene i Nord-Norge.

Storfjord-ordfører Geir Varvik
Storfjord-ordfører Geir Varvik er lei av å vente og vil ha konkrete løsninger på transportutfordringene i nord. Foto: Tor-Einar Schøning

Torsdag og fredag i forrige uke gikk diskusjonen varm da mange av Nord-Norges ordførere og regionrådsledere var samlet i Tromsø for å gi sine bidrag til de to store KVU-prosessene som pågår i de to nordligste fylkene:

Noen av de folkevalgte har tidligere møttes i Svolvær med samme formål, og skal ha en siste digital samling nærmere våren. KVU-ene ferdigstilles til høsten.

Må bli enige om hva som er viktigst

Geir Varvik er ordfører i Storfjord kommune. Han håper at slike samlinger bidrar til at Nord-Norge i større grad kan snakke med én stemme som høres i stedet for mange som roper i munnen på hverandre.

– Det er det aller viktigste. For at vi skal kunne ha påvirkningskraft mot Stortinget er vi nødt til å samles. Jeg håper at denne prosessen bidrar til at vi klarer det, at det kommer konkrete løsninger og at ting faktisk skjer framover, sier Varvik og påpeker samtidig kompleksiteten i det:

– Det er like langt fra Majavatn til Kirkenes som det er fra Oslo til Paris. Det er helt andre utfordringer på Helgeland enn i Øst-Finnmark. Vi har alle som mål at veien i akkurat min kommune skal være sikker for de som ferdes der. Men vi må finne ut av det sammen, bli enige om de store tingene. Og veldig mye er vi samstemte om, så jeg har tro på framtida.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen
Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen var en av mange som engasjerte seg på vegne av hele Nord-Norge. Foto: Tor-Einar Schøning

Forsvaret er sentralt

Storfjord-ordføreren framhever klimaet, Forsvaret og næringsutvikling som nøkkelpunkter for framtida.

– Det blir villere og våtere. Det går ras på steder det ikke har gjort før. Vi snakker om at sjømatnæringa skal femdobles. Har vi tatt inn over oss at det innebærer en femdobling av vogntog på veiene hvis ikke Nord-Norgebanen blir bygd?

– Og når det gjelder Forsvaret, mener jeg vi bør vurdere å dra det ut av alle transportfordelings-pottene og lage en helt egen til deres behov i landsdelen. Ikke NTP, ikke forsvarsbudsjettet, men en egen dedikert pott. Det er så stort og så viktig at vi bør holde det utenfor alle de små, sier Geir Varvik.

– Samferdsel er et verktøy for samfunnsutvikling

Torsdag presenterte alle regionrådene (unntatt Øst-Finnmarkrådet som var forhindret fra å delta) sine utfordringer og svarte ut tre spørsmål fra prosjeket, i tillegg til at prosjektlederne Signe Eikenes og Anita Skauge ga status på KVU-arbeidet.

Jan Dietz i Dietz Foresight fikk ordførerne til å se langt fram i tid under fredagens gruppearbeid. Foto: Tor-Einar Schøning

På fredagens verksted fikk politikerne i oppgave å diskutere tre scenarioer om transportsystemet i år 2060: «Bastion Nord», «Klondike» og «Siste villmark». Scenarioene er blitt til gjennom en medvirkningsbasert prosess i regi av KVU Nord-Norge.

– Scenariodiskusjonene her i Tromsø har bekreftet at samferdsel først og fremst er et verktøy for samfunnsutvikling og at vi må ha et langsiktig perspektiv, sier Jan Dietz i Dietz Foresight, som ledet verkstedet.

– Hvis vi kan bli enige om hvordan det store bildet for landsdelen ser ut, blir det lettere å finne fellesnevnere og tenke nytt om hvordan vi kan arbeide sammen for bærekraftig vekst og sikkerhet i nord, sier Dietz.


Stort engasjement

Transporten de neste 40 årene skal planlegges i KVU Nord-Norge, mens KVU Nord-Norgebanen handler om hvordan en eventuell jernbane nordover fra Fauske kan realiseres.

Prosjektleder Signe Eikenes i KVU Nord-Norge understreker viktigheten av at de folkevalgte engasjerer seg så sterkt som de gjør.

– Dialogen med de folkevalgte gir oss en viktig del av grunnlaget som vi bygger KVU-en på. Dette er reell medvirkning, og både deltakelsen og energien alle har med seg her viser hvor viktig transport er. Vi tar med oss engasjementet i innspurten som kommer nå og skal sørge for å få fram utfordringene i nord til myndighetene, sier Eikenes.

Begge KVU-ene skal ferdigstilles til høsten. Nå skal viktige områder settes opp tematisk og bearbeides med kostnader og virkninger.

– Hva er viktigst for sjømaten, hva trenger Forsvaret, hva er det beste for persontransporten? Det blir hard jobbing framover, smiler prosjektlederen.

Prosjektleder Signe Eikenes og styringsgruppeleder Per Morgen Lund i KVU Nord-Norge tar meg seg inspirasjon og nye perspektiver fra Tromsø-møtet til innspurten av KVU-ene som skal være ferdige til høsten. Foto: Tor-Einar Schøning

Nye perspektiver

Per Morten Lund er direktør for transport og samfunn i Statens vegvesen og leder av styringsgruppen i KVU Nord-Norge.

– Så stor deltakelse viser at de folkevalgte har store forventninger til resultatet. Det må trigge oss til å gjøre en god jobb fram mot avslutningen, sier Lund.

 – Vi har fått mange gode innspill her, både på ting som er påpekt tidligere og nye perspektiver. Denne samlingen har også gitt en bekreftelse på at det er gjort mye bra arbeid underveis i KVU-prosessene, fortsetter direktøren og nevner den sikkerhetspolitiske situasjonen og tilgang på tilstrekkelig energi i nord som avgjørende faktorer framover.

– Det er utrolig viktig at vi greier å håndtere de store utfordringene. Flere av disse var ikke like framtredende da vi startet arbeidet for 2 år siden, og perspektivet til KVU Nord-Norge er 40 år fram i tid. Det er veldig tydelige koblinger mellom transportløsningene og utvikling av hele landsdelen. Det må vi ha med oss i all planlegging, sier Per Morten Lund.

Kontakter

Signe Eikenes

Prosjektleder
Telefon:
95191934
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark