Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

KVU Nord-Norge har akkurat satt i gang en spennende scenarioprosess. Scenarioene skal åpne for nytenkning om all samferdsel i Nord-Norge de neste 40 årene.

Mor og barn i gangfeltet over Olav V's gate ved flyplassen i Bodø.
Olav V's gate ved flyplassen i Bodø. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

– Scenarioene skal styre oss inn på de virkelig viktige spørsmålene i KVU Nord-Norge, sier Kjersti Granås Bardal, som er prosjektleder for scenarioprosessen i Statens vegvesen.

– Å forstå hva som er klokt for samferdselen i nord i et langsiktig perspektiv, er uhyre krevende, men det er også en veldig meningsfull oppgave. Scenarioprosessen blir en dugnad hvor vi hjelper hverandre med å tenke kritisk og kreativt om utfordringene, fortsetter Bardal.

Konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge planlegger fremtidens transportløsninger i Nordland, Troms og Finnmark. KVU-en er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Avinor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Verden endrer seg

Både pandemien og krigen i Ukraina har vist hvor raskt rammebetingelsene kan endre seg i dagens verden. Den politiske, økonomiske, miljømessige og teknologiske utviklingen går stadig fortere. Usikkerheten er større enn på lenge. Enkle prognoser og fremskrivninger gir ikke fullgode svar når det fremtidige transportsystemet skal tegnes opp.

Det er nødvendig å bruke scenariometodikk for å skjønne mer av det store bildet og hvilke viktige endringer som kan være underveis. Scenarioene skal supplere og utvide kunnskapsgrunnlaget som KVU Nord-Norge nå sammenstiller.

– Grunnen til at vi organiserer en prosess, er at vi trenger å jobbe sammen over tid når vi skal forstå det store bildet og utvikle en felles forståelse av utfordringene, sier Jan Dietz, som er prosessleder.

– Fremtidsbildene skal vise oss hva som kan skje. Med flere perspektiver på fremtiden vil vi lettere se hvordan samferdselen kan styrke lokalsamfunnene og næringslivet i Nord-Norge. Det kan skje på delvis nye og overraskende måter, sier Dietz.

Alle transportformer

Konseptvalgutredningen skal se transport i Nord-Norge på vei, jernbane, sjø og i luft i sammenheng. Fremtidige transportløsninger må binde landsdelen bedre sammen og samtidig koble Nord-Norge på resten av landet, Norden og Europa på en fremsynt måte. Transportløsningene må bidra til det grønne skiftet, økt sikkerhet og beredskap, fremtidig verdiskapning og variert sysselsetning og bosetning.

Hele den nordlige landsdelen, inkl. Svalbard, må tas med i betraktning. Urfolksperspektivet står også sentralt i vurderingen av fremtidig infrastruktur. Scenarioene skal gjøre det lettere å forstå hvilke grunnleggende valg vi står overfor og hvordan transportløsningene kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Grundig prosess

Scenarioprosessen gjennomføres med en allsidig sammensatt scenariogruppe bestående av utvalgte representanter fra hele Nord-Norge sommeren og høsten 2022, og består av tre tematisk sammenhengende verksteder. Scenariogruppen er ansvarlig for å utarbeide scenarioene og skal også gi råd om fremtidige konseptvalg. Det første verkstedet, som arrangeres i august, har overskriften «Trender, drivkrefter og Black Swans».

Arbeidet organiseres av en gruppe rådgivere fra Asplan Viak og Dietz Foresight. Øystein Berge (Asplan Viak) er prosjektleder, mens Jan Dietz (Dietz Foresight) er prosessleder med ansvar for å fasilitere verkstedene.

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark