Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Scenariogruppen i KVU Nord-Norge diskuterte fremtidens transportsystem på et spennende verksted i Bodø 20.–21. september.

Gruppearbeid med diskusjoner, 6 personer rundt et bord - bilde
Gode og livlige diskusjoner i gruppearbeidene om scenarioene som ble presentert. Foto: Statens vegvesen

Nord-Norge er en ressursrik landsdel der samferdselen er ekstra viktig. Nord-Norge, nordområdene og Arktis kan få enda større betydning i årene som kommer. Når man skal vurdere fremtidens transportbehov, er det helt nødvendig å forstå det større bildet.

Åpent sinn mot 2060

På verkstedet i Bodø jobbet den tverrfaglige og tverrsektorielle scenariogruppen med scenarioer som beskriver hvordan transportsystemet i Nord-Norge kan tenkes å se ut i 2060. Ingen har fasiten på hvordan det blir i 2060. Derfor er det viktig å ha et åpent sinn og være villig til å gå dypt inn i usikkerheten.

Bilde av notater på flipover. Ideene og visjonene for framtidens transportnett er Nord-Norge er varierte og omfattende.
Ideene og visjonene for framtidens transportnett i Nord-Norge er varierte og omfattende. Foto: Statens vegvesen

Scenariogruppen brukte scenarioene til å tenke gjennom hvilke faktorer som påvirker Nord-Norge og samferdselen mest. Hva er avgjørende? Kan rammebetingelsene endre seg drastisk, og i tilfelle hvordan?

Nytt verksted 4. oktober

Det tredje og siste verkstedet i prosessen gjennomføres 4. oktober på Teams. På dette verkstedet skal scenariogruppen vurdere konseptvalgene ved hjelp av scenarioene. Hvor robuste og fremtidsrettede er de ulike alternativene som KVU Nord-Norge nå arbeider med?

Konseptvalgutredningen (KVU Nord-Norge) er et samarbeidsprosjekt i regi av Statens vegvesen, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Avinor.

Prosjektet får støtte fra Asplan Viak og Dietz Foresight. Øystein Berge (Asplan Viak) er prosjektleder. Jan Dietz (Dietz Foresight) er spesialist på scenariometodikk og har ansvaret for gjennomføringen av verkstedene.

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark