Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tidenes største transportplanlegging i Nord-Norge er i gang. Planleggerne ønsker å møte flest mulig nøkkelpersoner fra reindriftsnæringa om to uker.

Bilde av Tana bru, lyssatt i samiske farger
Tana bru, her i samiske farger. Foto: Bjørn Isaksen

«KVU Nord-Norge» er norgeshistoriens største planleggingsprosjekt av transport. Det omfatter alle transportformer og er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket. Nå trenger de innspill fra reindrifta i hele landsdelen.

Onsdag 23. mars inviterer prosjektet i samarbeid med Sametinget, Statsforvalteren og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) til seminaret «Hvordan sikre god arealbruk» på Scandic hotell i Karasjok.

Signe Eikenes, prosjektleder for KVU Nord-Norge - portrettfoto
Signe Eikenes er prosjektleder for com er norgeshistoriens største planleggingsprosjekt av transport. Foto: Ole Kristian Åset

Prosjektleder Signe Eikenes håper flest mulig fra reindriftsnæringa blir med for å belyse både utfordringer og muligheter fra russergrensa i nord til trøndergrensa i sør.

– Dette er en mulighet til å være med på landsdelens veivalg, billedlig og bokstavelig talt, inn i framtida. Bidrag fra reindriftsnæringa vil gi oss uvurderlig kunnskap fra de som kjenner områdene aller best, sier Eikenes.

Må fungere sammen

Reindrifta er en aktør i hele Nord-Norge og bruker hver dag de samme arealene som det plasseres veier, jernbane, flyplasser og havner.

– Vi skal tegne opp kartet for all transport i landsdelen for framtida. Kartgrunnlaget vårt er kunnskapen om hvilke transportbehov som finnes og vil komme, sett opp mot hvilke konsekvenser det vil innebære å innfri disse behovene. Hvilke hensyn som må tas, hva som er mulig og hva som ikke lar seg gjøre. Reindrifta en nøkkel for å få dette til, sier Eikenes.

Gode diskusjoner

På seminaret vil det holdes faglige innlegg fra statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker (Troms og Finnmark), sametingsråd Hans Ole Eira, Stiftelsen Protect Sápmi, prosjektleder Signe Eikenes, NRL, Stein Tage Domaas fra Statsforvalteren i Nordland og Ellen Margrete Oskal fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Hovedmålgruppa er reindriftsnæringa i Nord-Norge med følgende tema:

  • Hvordan er forholdene for reindrifta?
  • Klimautfordringer
  • Totaliteten av inngrep og konsekvenser for reindrifta

Det legges opp til diskusjon og informasjonsutveksling i etterkant av hvert innlegg på både norsk og nordsamisk.

– Dette blir en veldig viktig dag for prosjektet som jeg virkelig ser fram til, avslutter prosjektleder Signe Eikenes.

Kontakter

Signe Eikenes

Telefon:
95191934
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark