Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

21. april gjennomførte arbeidsgruppa for samfunnssikkerhet og beredskap et webinar. Her kan du se webinaret i opptak.

Arbeidet i KVU transportløsninger for Nord-Norge er delt inn i ulike temaer, med tilhørende arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppa for samfunnssikkerhet og beredskap ledes av Kystverket, og i april gjennomførte gruppa et webinar.

Med på webinaret var Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet, DSA, Sysselmannen på Svalbard og Barents Watch, i tillegg til Kystverket.

Tema var beredskapsarbeidet til disse svært viktige aktørene i Nord-Norge og nordområdene. 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Nordland