Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Grunnerverv til Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 nærmer seg slutten med om lag 40 grunneiere involvert.

Vibeke Malvik og Lars Mæhla fra Statens vegvesen ved rundkjøring og kryss E134/E6 - bilde
Delprosjektleder Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, Vibeke Malvik og grunnerverver Lars Mæhla ved Vassum der byggetrinn 2 starter og ender. Grunnervervet som startet i 2020 er nå snart ferdig. Foto: Kjell Wold

– På prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen ble prosessen med å kontakte berørte grunneiere startet opp våren 2020. Det ble i samme periode gjennomført informasjonsmøter med hver enkelt part. I etterkant ble det sendt ut erstatningstilbud til alle berørte grunneiere, forteller Lars Mæhla i Statens vegvesen.

Mange ulike typer eiendom

Grunnervervet på prosjektet strekker seg fra Vassum i Frogn kommune til Verpen i Asker kommune, og total lengde inklusiv dagsone og tunnel er på ca. 14 km. Det er omtrent 40 ulike grunneiere, og flere grunneiendommer som er direkte berørte. Det store flertallet av disse befinner seg i Frogn kommune på østsiden av fjorden.

Rundkjøring E134 Oslofjordforbindelsen ved Drøbak - bilde
E134 ved Måna utenfor Drøbak på østsiden av fjorden. Langt de fleste eiendommene er kjøpt i Frogn kommune. Foto: Kjell Wold

– Det er både eneboliger, næringseiendommer, offentlige bygg, landbruksvirksomhet og skogbruk som er berørt. I hovedsak erverv av striper langs eksisterende veg, men det er også innløst hele tomter og boligeiendommer, forteller Mæhla. 

Skjønnsrett ved uenighet om pris

– Nå er store deler av grunnervervet gjort, men vi står igjen med noen få parter vi skal møte i skjønnsretten. Skjønnsretten blir brukt i tilfeller hvor det blant annet ikke er enighet om størrelsen på erstatningen og hvordan eiendommen skal erstattes, forteller grunnerververen på E 134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

Nytt tunnelløp og ny veg mellom Verpen i vest til Vassum i øst skal bygges på sørsiden av eksisterende E134.  

Lars Mæhla og Vibeke Malvik i Statens vegvese foran anleggskontoret - bilde
Grunnerverver Lars Mæhla og delprosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen foran Oslofjord-riggen på Nygård. Foto: Kjell Wold

Grunnervervets ABC:

Hvert år må mange grunneiere avstå grunn til bygging og vedlikehold av offentlig vei.

Aktuelt for fylke(r): Viken