Vegen skal etter planen utvides fra to til fire felt mellom Måna og Vassum og vegsystemet skal bedres på Hurumsiden av Oslofjordtunnelen.

E134 Oslofjordforbindelsen ble vedtatt bygget i Stortingsproposisjon 87 (1995-1996). Oslofjordtunnelen utgjør en del av denne forbindelsen. I dag har tunnelen ett løp, men skal nå utvides med et nytt løp.

Link til nyheten: Prosjekteringsgrunnlaget offentliggjort

Det første byggetrinnet av Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000 og omfattet bygging av E134 fra Bjørnstad i Røyken kommune til Vassum i Frogn kommune. Oslofjordtunnelen mellom Måna og Verpen, Frogntunnelen og Vassumtunnelen  utgjør en del av E134 og Oslofjordforbindelsen. Les mer om dagens Oslofjordforbindelse.

I proposisjonen som lå til grunn for byggingen av Oslofjordforbindelsen, lå det som en forutsetning at strekningen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen. Byggingen ble derfor planlagt gjennomført i to byggetrinn.

Byggetrinn 2 

Når prosjektet står ferdig har vi: 

 • bygget et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer
 • bygget et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer
 • utvidet Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp
 • utvidet fra to til firefelts veg mellom tunnelåpningen på Måna og fram til E6 på Vassum, 6 kilometer. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den ca. 200 meter lange Bråtan bro, utvidelse av viltundergang
 • Erstattet rundkjøringene med to nye 2-planskryss på henholdsvis Måna og Verpen

Reguleringsplan E134 for Frogn og Hurum (nå Asker) kommuner ble vedtatt februar 2015. Dokumenter og tegninger tilknyttet reguleringssaken finnes i kommunens kartportal. Tast inn søkeord "rv 23" (vegen skiftet navn i november 2018).

Status

 • Kommuner og Viken har gitt sin tilslutning til delvis bompengefinansiering av av prosjektet (juni 2020)
 • Ekstern kvalitetssikring (KS2) er gjennomført (september 2021)
 • Sak om utbygging og finansiering er lagt frem fra depertementet, og er nå til behandling i Stortinget.
 • Arkeologiske utgravinger ferdigstilt
 • Det jobbes med å erverve grunn til prosjektet
 • Bygging av gang- sykkelvei langs Osloveien ble ferdigstilt våren 2023.
 • Forberedelser til å gjennomføre anskaffelser. Det er planlagt med en stor totalentreprise for hele prosjektet.

Bygging kan ikke starte før prosjektet er vedtatt i Stortinget. Vei:
E134
Fase:
Planfase
Kommuner:
Frogn, Asker
Fylker:
Akershus
Lengde:
14000 meter
Omfang:
14000 meter, lengden på hele prosjektet fra Vassum til Verpen
Finansiering:
Bompenger, Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

E134 Oslofjordforbindelsen - byggetrinn 2 © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Anleggsrigg: Kongeveien 231, 1407 Vinterbro

Kontakter

Anne-Grethe Nordahl

Prosjektleder
Telefon:
97 13 83 86
E-post:

Vibeke Malvik

Delprosjektleder
Telefon:
90 85 35 76
E-post:

Mill-Hege Gravem Bertheussen

Prosjekteringsleder
Telefon:
E-post:

Tor Iver Steig

Byggeleder
Telefon:
90 78 47 38
E-post:

Sist oppdatert: