Stortinget vedtok tirsdag 4. juni å bevilge 7,75 milliarder til veiprosjektet.

​Sak på Stortinget.no:  Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus

Veiprosjektet omfatter blant annet bygging av et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen parallelt med det eksisterende, og utviding av veien mellom Måna og Vassum med nye løp i Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Prosjektet omfatter også oppgradering av eksisterende tunneler på strekningen.

­– Vi har ventet lenge på dette og gleder oss til å komme i gang med anleggsarbeidene, forteller prosjektleder i Statens Vegvesen, Anne-Grethe Nordahl.

Dagens Oslofjordforbindelse åpnet i 2000, og er en viktig alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Et nytt løp vil gi bedre forutsigbarhet for godstransport og økte sikkerhet for trafikanter ved hendelser.

Finansieringen av prosjektet er basert på statlige midler og bompenger. Anleggstart er 2025. 

Illustrasjonsfilmen viser den planlagte strekningen E134 Oslofjordforbindelsen. Video: Vianova.