Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjekteringsgrunnlag som er utarbeidet i tidligere planfaser for E134 Oslofjordforbindelsen er nå lagt ut på prosjektsiden.

Det er laget mange notater, rapporter og planer for prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen fram til nå. Her er det mye informasjon vi ønsker å dele.

Formålet med å offentliggjøre dette er å gi alle interesserte leverandører lik anledning til å sette seg inn i grunnlaget som er utarbeidet i de ulike prosjektfasene i god tid før konkurransegrunnlaget sendes ut.

https://e134oslofjordforb.z6.web.core.windows.net finner dere flere mapper som inneholder følgende informasjon:

  • Grunnlagsdata fra Byggetrinn 1 inneholder grunnlagsdata fra første byggetrinn som ble ferdigstilt i 2001. Parsell 4 omhandler selve Oslofjordtunnelen, mens parsell 5 omhandler strekningen Måna-Vassum.
  • Reguleringsplan Byggetrinn 2. Reguleringsplanen for E134 ble vedtatt i 2015 og her er grunnlag for utarbeidelse av denne. Vedtatt reguleringsplan og bestemmelser, notater og rapporter – vurderinger og grunnlag for reguleringsplanen, plandata – datafiler, 3D, SOSI og tegninger
  • Utkast tidligere byggeplan Byggetrinn 2. Etter at reguleringsplan ble utarbeidet ble det laget en byggeplan tilpasset enhetspriskontrakt for prosjektet. Etter det er det blitt tatt et valg om at prosjektet skal lyses ut som en totalentreprise. I denne mappen ligger all dokumentasjon utarbeidet i forbindelse med byggeplanarbeidet: Notater og rapporter – vurderinger, grunnlag og prosjekteringsforutsetninger, plandata – datafiler, 3D, modeller, utkast til konkurransegrunnlag for enhetspriskontrakt med tilhørende beskrivelse.
Alt prosjekteringsgrunnlaget for Oslofjordtunnelen er nå lagt ut.
Alt prosjekteringsgrunnlaget for Oslofjordtunnelen er nå lagt ut. Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken