Innfartsparkeringen med 61 P-plasser sto ferdig våren 2017.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

7 av plassene er tilrettelagt med ladestasjon for elbil, og 5 plasser forbeholdt bevegelseshemmede.

Bakgrunn for prosjektet  

På Måna var det behov for å styrke holdeplassene i tilknytningene til Frogn videregående skole. Samtidig ville en innfartsparkering i Måna-området redusere gateparkeringen i Heer-området, og bruken av Frogn videregående skoles parkeringsplass til innfartsparkering.

Plassering

Lokaliseringen ved Frogn VGS er meget god med tanke på reisende som skal til/fra Oslo med buss, eller Drøbak. Det er også god adkomst via rundkjøring, og prosjektet krevde ingen større inngrep i terrenget.

Framdrift

Prosjektet er ferdig bygget. 

· 

Den nye innfartsparkeringen blir liggende sør for Frogn VGS.