Statens vegvesen inviterte 15. mai til digital leverandørkonferanse om den kommende utlysning av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

Kontrakten innebærer å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer, bygge et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer, utvide Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp og utvide fra to- til firefelts vei de seks kilometerne mellom tunnelåpningen på Måna og frem til E6 på Vassum. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den cirka 200 meter lange Bråtan bru, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna.

Prosjektet omfatter også oppgradering av de eksisterende tunnelene på strekningen.

Opptak, presentasjon og dokumenter: