Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden ble bestilt av Samferdselsdepartementet og vurderte prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet over fjorden.

Last ned: Hovedrapport for KVU for kryssing av Oslofjorden (13 MB).pdf

Prosjektet utredet også om en bru for rv. 23 over Oslofjorden kunne være en bedre løsning enn nytt tunnelløp. Regjeringen har vedtatt konseptvalg og lagt rammer for videre planlegging. Utredningen foregikk i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket. Rapporten ble offentliggjort 19. november 2014. 

Kart alle konsepter
Kart alle konsepter Illustrasjon: Visuell kommunikasjon/Statens vegvesen

Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Vestby, Drammen, Moss, Frogn, Horten, Tønsberg, Holmestrand, Asker
Fylker:
Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold

Kryssing av Oslofjorden © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Tonje Holm

Prosjektleder
Telefon:
96 23 69 15
E-post:

Sist oppdatert: